Alle deltagere tilbydes at være med og der puttes tre tællende runder på putinggreen.

Tirsdag den 26. marts, fredag den 29. marts og søndag den 31. marts

Putterunderne afvikles i forbindelse med træningen.

Michael Hågensen putter i Rø