Det er fra nytår slut med at blive reguleret i handicap ud fra en enkelt runde. Altså ingen bliver sat 0,1 op efter en skidt runde eller sat ned efter en runde med mere end 36 point. Alle handicapgrupper og regler for hvem der kan reguleres hvornår fjernes. Alle kan indberette scorer for 9 eller 18 huller, ja så gar også for 10-13 eller 14-17 spillede huller.

Det nye system bygger på at handicappet er et gennemsnit af dine indleverede scorekort.

Hvordan det…?

Jo som udgangspunkt omregner Golfbox de scorekort du indleverer til det aktuelle handicap – altså hvilket handicap har du spillet til på de indleverede runder.

Så gemmer systemet de sidste 20 resultater og de 8 bedste resultater tælles sammen og der divideres med 8, som så viser dit gældende handicap. Det er det handicap man bruger til at se hvilke tildelte slag man får på den bane man vælger at spille.

Så enkelt er det, men der er så mange muligheder for at man ikke bare lige kan gøre således. Nogle har ikke indleveret 20 scorekort, nogle gange er vejr- og bane-forhold ikke retvisende for scoreren og nogle gange scorer man urimeligt godt. Eller man spiller helt elendigt over en længere periode og hvad med nybegynderne. Det der med at spille kun 14 huller og alligevel indlevere scorekort skal også forklares. Systemet kan også kontrollere om der er samhørighed i private runder og i præmiegivende runder. Der er altså nok at tage fat på.

Vi er i gang…..
Det har i en måneds tid været muligt at se sit handicap i golfbox på baggrund af den nye reguleringsmetode. De fleste konstaterer et lidt højere hcp., men det burde på sigt ikke betyde noget, forudsat at man regelmæssigt indleverer scorekort. Alle runder spillet efter reglerne bør indberettes lige efter runden. Har man lånt udstyr, fået råd, spillet med lejeforbedring i semirough eller givet tvivlsomme put mv. kan runden ikke bruges til regulering.

Omlægning af golfbox fra den 4. januar til den 11. januar

Du får dit “nye” handicap fra starten af januar. Helt præcist den 11. januar skulle golfbox være lagt om, så det nye system skulle virke og dit nye handicap fremgå af golfbox. Det får dog ikke den store betydning fra start, da alle spiller med lejeforbedring eller på vinterbaner, så der sker ingen nye indberetninger til systemet før til april. Skulle man få mulighed for at spille under sydligere himmelstrøg, kan man indberette en sådan runde og dermed påvirke sit handicapgennemsnit.

Når først systemet kommer i gang, justeres handicappet hver gang man indleverer et resultat. Er en indleveret scorer ikke en af de 8 bedste ud af de sidse 20 indleverede runder, sker der ikke noget, men det flytter alligevel på hvornår en runde ryger ud af rækken og derfor er det vigtigt at indlevere så mange resultater som muligt. Spiller man kun 12-13 huller, kan man stadig indberette sin score og få en tællende runde til systemet. Sker det at man ikke når at spille en hel runde, på grund af mørke, ekstremt vejr eller andet, der forhindrer at nå helt rundt, så indberetter man de spillede huller og systemet beregner så en fiktiv scorer for de manglende huller og dermed tæller runden alligevel.

Er du forvirret

Nyt handicap – Nogle går op, nogle går ned, og nogle får et ikke brugbart handicap.
For dem der spiller jævnligt og har mange indberetninger i 2020, sker der kun en lille justering. Det fungerer, men for spillere der ikke har indleveret ret mange scorekort i de sidste par år og de nye spillere, der ikke har haft mulighed for at indlevere mange scorekort, bliver det noget mere indviklet og ikke let at forstå.
“Gamle” spillere der ikke indleverer scorekort, skal se at være lidt mere organiserede og få indberettet deres scorer, så viser systemet hurtigt et retvisende handicap.
Nye spillere, der har kæmpet sig ned i 44 eller 40, oplever, at de bliver sat op i handicap, til eksempelvis 49 og 44. Der er ikke så meget at gøre, man må bare indlevere scorekort med resultater under det nye handicap, så kommer man ned igen.
For spillere der ikke var kommet under 55 i handicap, bliver de sat til 54, som er det officielle max. handicap. Fortvivl ikke, når sæsonen bliver genoptaget i april bruger man til begyndergolf og andre begyndermatcher det “gamle” handicap, og man kan så derfra spille sig ned til det officielle hcp. på max. 54, og selvfølgelig derfra længere ned. Det gamle max. handicap på 36 fjernes, så man også kan reguleres op, helt til 54, som er det nye max. Fortsat god vinter!

Faktisk scorer

Flere har kikket på deres historik og set nogle andre hcp. end de der var gældende, da de spillede de indberettede runder. Hvordan kommer de ind i billedet.
Jo, Golfbox omregner de indberettede runder til hvad man faktisk har spillet i den pågældende dag. Har du eksempelvis 17,9 og lavet 34 point, har du, ud fra hvilken bane du har spillet og hvilket teested du har slået ud fra, spillet til hcp. 19,3. Det beregnes ud fra følgende formel:
Stableford:
Handicapresultat = 113 / Slope * (Par + Spillehandicap – (point-36) – CR)
19,3 = 113/121*(71+14-(34-36)-66,3)
Slagspil:
Handicapresultat = 113 / Slope * (Scorer – CR)
19,3 = 113/121*(87-66,3)

Her er et regneark med formlerne for de mange teesteder i Rø. Man indtaster sit handicap og det opnåede antal stablefordpoint og kan straks se hvilket handicap man har spillet til. – Hent Excel – skema

Og her er link til de to andre klubber på Bornholm